Informatie › INFO: TEAM VULSTATION

INFO: TEAM VULSTATION

TEAM VULSTATION is samengesteld uit een aantal kandidaten aangesteld door de raad van bestuur. Dit team zorgt voor het onderhoud en bepaalt de modaliteiten voor het uitlenen van club materiaal en int de verschuldigde bedragen. De voornaamste taak van deze mensen is het vullen van alle duikflessen.

De voornaamste richtlijnen zijn heden:

  • Het clubmateriaal wordt verhuurd aan € 70.00 per kaart met 20 beurten . Het individueel tarief bedraagt ; een beurt per stuk (ontspanner , jacket, volle fles,buitenlood) per ontleenbeurt van vrijdag NA de training tot volgende vrijdag VOOR de training . Bij niet tijdig binnenbrenggen wodt een nieuwe ontleenbeurt aangerekend
  • Vullingen: zijn gratis. Zelf steeds vullen tot 200 bar indien nodig vragen aan de verntwoordelijke van het vulstation om bij te vullen tot 300 bar.
  • Voor de vakantieperiodes is materiaal te huren voor langere periodes. Een waarborg van € 50.00 per stuk wordt gevraagd plus de huurprijs per stuk.
  • Er wordt seeds betaald bij afhaling van het materiaal.
  • Bij schade of verlies worden de kosten voor herstelling of vervanging betaald door de gebruiker.
  • Gebreken door slijtage worden gemeld aan de verantwoordelijke van het vulstation, die zorgt voor herstelling.
  • Materiaal  kan ook worden afgehaald en teruggebracht na afspraak met de verantwoordelijke van het vulstation. Idem voor flessenvullingen
  • Op de privé flessen dient men duidelijk zijn naam te vermelden. De keuring moet steeds in orde zijn.
  • Bij diefstal van geleend materiaal moet steeds een PV door de plaatselijke politie worden opgesteld. Een kopie hiervan moet aan de verantwoordelijke van het vulstation worden bezorgd.

Wie kan mijn duikfles vullen en wanneer?

Jijzelf, wanneer het vulstation open is. Iedere vrijdagavond dus wanneer er getraind wordt.ofwel op aanvraag bij:

 

Gelieve er wel rekening mee te houden dat sommige mensen werken als jij wil duiken! Dus om misverstanden te vermijden, maak afspraken op voorhand of kom zelf vullen op vrijdagavond.

Instructies betreffende hoe zelf je fles te vullen:
(enkel Reglementair gekeurde flessen)

Vulpaneel 200 bar
INT-koppeling (links) & DIN-koppeling (rechts)


Eerste stap:
DIN-koppeling of INT-koppeling aansluiten op je fles
 

Tweede stap:
Hendel zacht in stand ‘vullen’ zetten.

Derde stap:
Kraan open draaien


 

Vierde stap:
Fles vullen tot 200 bar

Vijfde stap:
Kraan terug dicht draaien


Zesde stap:
Hendel zachtjes naar ontluchten duwen.


Zevende stap:
INT of DIN-koppeling terug los maken.
INT-koppeling terug aan de haak hangen.

 

Sportieve groeten en veel duikgenot,

Peter

 
© Orka-lokeren.be ~ Contacteer ons