Informatie › INFO: AFHALEN EN TERUGBRENGEN VAN DUIKMATERIAAL

INFO: AFHALEN EN TERUGBRENGEN VAN DUIKMATERIAAL

Organisatie van duikmateriaal afhalen en terugbrengen

op de zwembadtrainingen. (3 punten plan)

 

  1. Alle deelnemers aan de trainingen van het 2de uur welke start om 20u45 (beginners…. Kandidaten 1*D en de overgangsklas…jeugd nr volwassenen) gaan altijd eerst naar het vulstation vooraleer zij naar het zwembad gaan. De verantwoordelijke van het vulstation geeft daar alle materialen mee, nodig voor 2de en 3de uur training. De verantwoordelijke instructeurs of lesgevers van bovengenoemde klassen zien er op toe of alle personen dit ook doen, zodanig dat dit werk eerlijk verdeeld wordt. Er worden altijd voldoende karren meegegeven zodanig dat alle materialen gemakkelijk in de karren passen en er geen flessen los moeten worden gedragen.
  2. Op het einde van het tweede lesuur zien de verantwoordelijke instructeurs/lesgevers  van het 2de uur tevens toe dat het gebruikte materiaal, ofwel: duidelijk is overgenomen door de deelnemers van de trainingen van het 3de uur. Ofwel is teruggebracht naar de karren en daar ordelijk is in geplaatst. Er mag dus geen materiaal achterblijven in het zwembad dat niet wordt gebruikt door een deelnemer van het 3de uur. Reeds hier houdt ook de verantwoordelijke instructeurs/lesgevers van het 3de uur toezicht op. De karren bevinden zich op de gang tussen de douches en de kleedkamers.
  3. Op het einde van het 3de  uur worden de materialen allemaal teruggebracht door de personen die er met getraind hebben. De verantwoordelijke instructeur ziet toe of er geen materialen achterblijven in het zwembad en dat alle materialen ordelijk in de karren zijn geplaatst. Hij duidt eventueel ook enkele personen aan die er voor zorgen dat de nu zo veel mogelijk volle karren zich reeds door de nu lege kleedkamers zijn gerold, zodanig dat de eerste mensen die klaar zijn deze karren reeds kunnen meenemen naar het vulstation. Dit is nodig voor de veiligheid, het is onverantwoord dat men met zware karren door de kleedkamers rolt op het ogenblik dat iedereen zich aan het verkleden is en daar met blote voeten in de weg staat. Tevens is het in principe verboden met schoenen de gang te betreden. 

 

In deze regeling is het materiaal voor de jeugdduikers (-14j) niet opgenomen, deze hebben hun eigen regeling. Maar indien nodig, zullen afspraken met Jan besproken worden.

 

Deze regeling is voorlopig zolang:

 

  1. Het vulstation niet altijd kan bemand zijn tussen het 2de en het 3de uur (van 21u20 tot 21u35)
  2. Er geen duidelijke afspraak en goedkeuring is om bepaalde materialen in het zwembad te laten staan.

 

Vervolgens kan in de duikcommissie een ander systeem besproken worden.

 

Commissie Vulstation

 

 
© Orka-lokeren.be ~ Contacteer ons