Informatie › INFO: GEGEVENSBESCHERMING BIJ ORKA (GDPR)

INFO: GEGEVENSBESCHERMING BIJ ORKA (GDPR)

Ook ORKA voldoet aan de nieuwe wetgeving betreffende de gegevensbescherming (AVG - Algemenen Verordening Gegevensbescherming) of ook wel gekend als GDPR (General Data Protection Regulation). 

 

 

Privacyverklaring ORKA Lokeren

1           Algemeen

ORKA Lokeren hecht veel waarde aan je privacy en de bescherming van je persoonsgegevens.

In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om je privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. ORKA Lokeren houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG, ook gekend als GDPR).

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • je persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacyverklaring;
 • verwerking van je persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • vragen om je uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van je persoonsgegevens;
 • passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van je persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • op de hoogte zijn van je rechten als betrokken persoon omtrent je persoonsgegevens, je hierop willen attent maken en deze willen respecteren.

Door gebruik te maken van de website van de club http://www.orka-lokeren.be geeft u aan het privacy beleid te accepteren. ORKA Lokeren respecteert de privacy van alle gebruikers van de site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Mocht u na het doornemen van onze privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen hebben hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens: ORKA Lokeren  -  Sportlaan 4a - 9160 Lokeren  - pr@orka-lokeren.be

ORKA controleert en actualiseert de inhoud van deze website regelmatig. Toch kunnen zich tussentijds mutaties hebben voorgedaan. ORKA kan daarom niet instaan voor de juistheid en  volledigheid van de inhoud van de website.

Hetzelfde geldt voor alle externe websites waarnaar via een hyperlink vanaf de ORKA-Lokeren.be site wordt verwezen. ORKA is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud van externe websites die worden opgeroepen door het activeren van een dergelijke link.

 

2         Verwerkingsverantwoordelijke en verwerkers

Als duikclub zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van je persoonsgegevens. Bij deze verwerking zijn verschillende spelers betrokken, met elk hun eigen rol. Alle details betreffende deze spelers intern aan ORKA vind je terug op de website van ORKA onder: contact.

Bovendien treedt ORKA, voor een deel van de verwerkte persoonsgegevens, op als gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijke in de zin van artikel 26 AVG[1] met:

Nederlandstalige Liga voor Onderwateronderzoek en -Sport (afgekort NELOS) VZW
Brusselsesteenweg 313-315
2800 Mechelen

ORKA en NELOS bepalen daarvoor samen de doeleinden en de middelen van verwerking en hebben daarvoor een overeenkomst afgesloten.

Deze overeenkomst is raadpleegbaar op de maatschappelijke zetel van Nelos VZW en bij de GDPR-verantwoordelijke van ORKA. Een overzicht van de verwerkte gegevens is raadpleegbaar verder in deze verklaring.

 

3         Waarom en op welke basis verwerken wij persoonsgegevens?

Naargelang het type van je lidmaatschap (steunend lid, zwemmend lid, duikend lid, tweede lid, …) worden je persoonsgegevens door ORKA Lokeren verwerkt ten behoeve van één of meerdere van de volgende doeleinden en rechtsgronden:

 • Je gegevens te kunnen beheren en te kunnen deelnemen aan de activiteiten van ORKA Lokeren (uitvoering overeenkomst)
 • Je aan het duikonderricht van ORKA Lokeren te kunnen laten deelnemen (uitvoering overeenkomst)
 • Lid te worden van de duikfederatie NELOS (uitvoering overeenkomst)
 • Je aan het duikonderricht georganiseerd door de duikfederatie NELOS te kunnen laten deelnemen (uitvoering overeenkomst)
 • Je aan het duikonderricht georganiseerd door een door de duikfederatie NELOS erkende regionale organisatie te kunnen laten deelnemen (uitvoeren overeenkomst)
 • Het afsluiten van een duikongevallenverzekering bij ARENA (uitvoering overeenkomst, bescherming vitaal belang betrokkene)
 • Het versturen van nieuwsbrieven en uitnodigingen (gerechtvaardigd belang)
 • Het ontlenen van duikmateriaal (gerechtvaardigd belang)
 • Het bekomen van subsidiëring vanwege de overheid (gerechtvaardigd belang)

Dit alles maakt meteen duidelijk dat indien je niet akkoord gaat met de verwerking van deze gegevens, je geen lid kan worden van onze duikclub.

 

4          Welke gegevens verwerken we?

Wij kunnen de volgende persoonsgegevens van je vragen, opslaan, verzamelen en verwerken voor bovenstaande doelstellingen:

 • Identificatiegegevens : naam, voornaam, adres, telefoonnummer, e-mail, …
 • Rijksregisternummer
 • Persoonlijke kenmerken : geslacht, geboortedatum, nationaliteit, gebruikte duikuitrusting, duikervaring, …
 • Verklaring van medische geschiktheid
 • Behaalde sporttechnische (en andere relevante) kwalificaties (duikbrevetten, redder, DHV, …)
 • Beeldmateriaal (foto's en film)
 • Bankrekeningnummer

Cookies

Tijdens een bezoek op de website van ORKA LOkeren wordt ook nog gebruik gemaakt van cookies voor de leden die zichzelf inloggen op de website. Na het inloggen op de website wordt in uw browser een tekstbestandje (een “cookie”) bijgehouden met meer informatie over uw huidige sessie. Dat betekent dat bij het herladen van uw pagina onder andere dat tekstbestandje zal gebruikt worden om te weten wie u bent. Zodanig dat u niet voor elke pagina opnieuw moet inloggen.

De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar u kunt uw browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Het is echter mogelijk dat sommige functies op onze website, niet correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in uw browser.

Informatie over uw browsersessie

Tijdens uw bezoek aan de website van ORKA wordt ook iets meer bijgehouden over uw bezoek. Dit gaat onder andere over:

 • Het internet domein en uw IP adres van het toestel waarmee je de website bezoekt;
 • Het type browser en besturingssysteem waarmee je de website bezoekt;
 • De datum en tijdstip wanneer je de website bezoekt;
 • De pagina’s die je bekijkt;

Om deze gegevens bij te houden, maken we gebruik van Google Analytics.

Informatie over Google Analytics - gegevensbescherming

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google, Inc. ("Google"). Google Analytics maakt eveneens gebruik van "cookies". Dit zijn tekstbestanden die op uw computer worden geplaatst om te analyseren hoe u de site gebruikt. De door de cookie gegenereerde informatie betreffende uw gebruik van de website wordt standaard overgedragen aan Google en opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Wij hebben Google Analytics op deze website echter uitgebreid met de code "anonymizeIP". Hierdoor wordt uw IP-adres vooraf door Google verkort in de lidstaten van de Europese Unie of andere verdragsstaten van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte. Uitsluitend bij wijze van uitzondering wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de Verenigde Staten verzonden en daar verkort. Google gebruikt deze informatie namens de exploitant van deze website om bij te houden hoe u de website gebruikt en om rapporten over de websiteactiviteiten voor de website-exploitant op te stellen. Daarnaast wordt de informatie gebruikt voor het verlenen van andere diensten aan de website-exploitant met betrekking tot websiteactiviteiten en internetgebruik. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de betreffende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval mogelijk niet alle functies van deze website volledig zult kunnen gebruiken.

Ook kunt u het verzamelen van de door cookies gegenereerde gegevens die betrekking hebben op uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) en de verwerking van deze gegevens door Google voorkomen door het downloaden en installeren van de browser-plug-in die beschikbaar is op https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl. Als alternatief voor de browser add-on, die met name op mobiele eindapparaten worden toegevoegd, kunt u het verzamelen van gegevens door Google Analytics ook voorkomen door op de hieronder volgende link te klikken. Er wordt dan een opt-out-cookie geplaatst die het verzamelen van uw gegevens bij een bezoek aan deze website in de toekomst verhindert. Het opt-out cookiebestand dat op uw apparaat wordt geïnstalleerd is alleen geldig in de betreffende browser en alleen voor onze website. Als u de cookies uit die browser verwijdert, moet u het opt-out-cookiebestand opnieuw installeren. We gebruiken Google Analytics ook om gegevens van DoubleClick-cookies en AdWords te analyseren voor statistische doeleinden. Indien u dit niet wilt, kunt u dit deactiveren via de Ads Preferences Manager https://adssettings.google.com/authenticated?hl=nl.


Aanvullende informatie over gebruiksvoorwaarden en gegevensbescherming is te vinden op htps://www.google.com/analytics/terms/gb.html of https://policies.google.com/?hl=nl dan wel htps://www.google.be/intl/nl/policies/privacy/partners.

 

Social Bookmarks

Onze website bevat social bookmarks (zoals Facebook, Twitter, Google+, LinkedIn, YouTube). "Social bookmarks" zijn internetbladwijzers (favorieten) waarmee gebruikers van dergelijke diensten links en nieuwsberichten kunnen verzamelen. Op onze website zijn deze bookmarks slechts geïntegreerd als een link naar de respectievelijke diensten. Pas na het aanklikken van de embedded pictogrammen wordt u doorgestuurd naar de website van de betreffende serviceprovider, d.w.z. alleen dan wordt gebruikersinformatie aan de betreffende serviceprovider overgedragen. Informatie over de wijze waarop wordt omgegaan met uw persoonlijke gegevens bij het gebruik van websites met social bookmarks is te vinden in de volgende verklaring met betrekking tot gegevensbescherming. Het gebruik van de diensten als zodanig buiten het kader van het aanbod op onze website wordt uitsluitend geregeld door de verklaring met betrekking tot gegevensbescherming van de betreffende dienstverlener.

 

FACEBOOK social Plug-ins

Deze functie maakt gebruik van sociale plug-ins ("plug-ins") van het sociale netwerk facebook.com dat wordt geëxploiteerd door Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland ("Facebook”). De plug-ins zijn te herkennen aan een van de Facebook-logo’s (een witte "f" op een blauwe tegel, de term "Like" of een "thumb-up" teken) of hebben de toevoeging "Facebook Social Plug-In". De lijst en het uiterlijk van de Facebook social plug-ins zijn te bekijken op htts://developers.facebook.com/docs/plugins/. Indien u een website oproept die een dergelijke knop bevat, maakt uw browser direct verbinding met de servers van Facebook. De inhoud van de plug-in wordt door Facebook direct naar uw browser verstuurd en daarmee in de website ingebed. Hierdoor hebben wij geen invloed op de omvang van de gegevens die door middel van deze plug-in door Facebook worden verzameld. Daarom informeren wij u overeenkomstig onze kennis hieromtrent, zie https://www.facebook.com/help/?faq=17512: door het installeren van de plug-in ontvangt Facebook de informatie dat u de betreffende pagina van onze website heeft opgeroepen. Indien u bij Facebook bent ingelogd, kan Facebook het bezoek aan uw Facebook-account koppelen. Als u bijvoorbeeld op de "Like"-knop klikt of een opmerking verstuurt, wordt de betreffende informatie door uw browser direct aan Facebook overgedragen en daar opgeslagen. Ook als u geen lid van Facebook bent, is het nog steeds mogelijk dat Facebook uw IP-adres te weten komt en opslaat. Facebook laat u momenteel toe om heel veel zaken te personaliseren en zo aan te passen aan uw wensen. Het doel en de omvang van de gegevensverzameling, de verdere verwerking en het gebruik van de gegevens door Facebook, alsmede uw daaraan verbonden rechten en instellingsopties om uw privacy te beschermen, staan vermeld in de verklaring met betrekking tot gegevensbescherming van Facebook op htts://www.facebook.com/about/privacy/. Bent u lid van Facebook en wilt u niet dat Facebook via onze website gegevens over u verzamelt en aan uw Facebook-account koppelt, moet u zich bij Facebook afmelden voordat u internet bezoekt. Aanvullende instellingen en bezwaren tegen het gebruik van gegevens voor reclamedoeleinden kunnen in de profielinstellingen van Facebook worden aangegeven: https://www.facebook.com/settings?tab=ads.

 

TWITTER

Deze website maakt gebruik van de knoppen voor de dienst Twitter. De knoppen worden ter beschikking gesteld door Twitter Inc., 795 Folsom St., Suite 600, San Francisco, CA 94107, USA (“Twitter”). Ze zijn te herkennen aan termen als "Twitter" of "Follow", in combinatie met een gestileerde blauwe vogel. Door gebruik te maken van deze knoppen, kunt u een bericht of locatie delen op Twitter of ons op Twitter volgen. Indien u een website oproept die een dergelijke knop bevat, maakt uw server direct verbinding met de servers van Twitter. De inhoud van de Twitter-knoppen wordt door Twitter rechtstreeks naar uw browser verzonden. Hierdoor hebben wij geen invloed op de omvang van de gegevens die door middel van deze plug-in door Twitter worden verzameld. Daarom informeren wij u overeenkomstig onze kennis hieromtrent. Volgens Twitter worden alleen uw IP-adres en de URL van de betreffende website bij gebruik van de knop verzonden en worden deze gegevens niet gebruikt voor enig ander doel dan de beschikbaarstelling van de knop. Aanvullende informatie is te vinden in de verklaring met betrekking tot gegevensbescherming van Twitter op https://twitter.com/privacy.

 

YOUTUBE plug-ins (Video's)

Deze website maakt gebruik van plug-ins van Youtube.be/Youtube.com, dat - vertegenwoordigd door Google Inc. - wordt geëxploiteerd door Youtube, LLC, Cherry Ave., USA. Indien u een van onze webpagina's oproept die een dergelijke plug-in bevat, dan wordt er verbinding gemaakt met de servers van YouTube en wordt de plug-in middels een melding aan uw browser op de website getoond. Hierdoor hebben wij geen invloed op de omvang van de gegevens die door middel van deze knop door YouTube worden verzameld. Daarom informeren wij u overeenkomstig onze kennis hieromtrent. Door het oproepen van de website die de plug-in bevat, zal op de server van YouTube worden opgeslagen welke van onze webpagina's u heeft bezocht. Doet u dit terwijl u bent ingelogd als YouTube-lid, dan zal YouTube deze informatie koppelen aan uw persoonlijke gebruikersaccount(s) op deze platforms. Wanneer u functies van de plug-in gebruikt, zoals wanneer u op de startknop van een video klikt of een reactie verzendt, wordt die informatie bijvoorbeeld aan uw YouTube-gebruikersaccount gekoppeld. Dit is alleen te voorkomen door u bij YouTube af te melden voordat u de plug-in gebruikt. Informatie over de verzameling en het gebruik van de platforms of plug-ins is te vinden in de verklaring met betrekking tot gegevensbescherming op https://www.youtube.com.

Audiovisueel Materieel

Door de leden gemaakt audiovisueel materiaal dat gepubliceerd wordt op het ledengedeelte van website, blijft eigendom van de leden.  Door het inzenden van hun materiaal bevestigen de auteurs dat ze alle rechten voor de gebruikte beelden, portretten en muziek verworven hebben. Dat houdt ook in dat toestemming aan de afgebeelde personen gevraagd werd voor het nemen van de afbeelding of video en voor het publiceren hiervan op het ledengedeelte van de website (met uitzondering van groepsfoto's en toevallige passanten). 
Opgestuurd beeldmateriaal wordt door een lid van het bestuur bekeken alvorens het gepubliceerd wordt.

 

5         Wie verwerkt de gegevens?

Een algemeen overzicht van welke gegevens, door wie en op welke wijze verwerkt worden kunnen hieronder teruggevonden worden.

Een gedetailleerd overzicht van de verwerkte gegevens en wie daarbij betrokken is, wordt bijgehouden in een register van verwerkingsactiviteiten, dat raadpleegbaar is bij de persoon die verantwoordelijk is voor GDPR.

 

5.1          Volgende gegevens worden verwerkt binnen de duikclub:

Welke gegevens?

Wie verwerkt deze?

Op welke manier?

Identificatiegegevens

Het bestuur: de voorzitter, de penningmeester en de secretaris

De informatie ingevuld door het lid op het inschrijvingsformulier wordt opgenomen in een databank op een afgesloten pagina van de website enkel beschikbaar voor het bestuur en de duikschoolleden.

 

De duikschool: duikschoolverantwoordelijke en assistent van de duikschool

Persoonlijke kenmerken

Het bestuur: de voorzitter, de penningmeester en de secretaris.

 

De informatie ingevuld door het lid op het inschrijvingsformulier wordt opgenomen in een databank op een afgesloten pagina van de website enkel beschikbaar voor het bestuur.

De leden van de duikschool: de duikschoolleider, de assistent van de duikschool, de instructeurs, de assistent instructeur, de monitors en de redders

Enkel de duiksportgerelateerde persoonlijke kenmerken (uitrusting, ervaring, sportgeraleerde problemen, …) met het oog op het ondersteunen en verderzetten van gedegen duikonderricht en veilige zwembadactiviteiten

Verklaring medische geschiktheid

Het bestuur: de secretaris

 

De medische verklaring wordt door de secretaris in ontvangst genomen en de medische geschiktheid wordt door de secretaris bevestigd op de Nelos-webpagina.

 

De leden van de duikschool: de duikschoolleider, de assistent van de duikschool, de instructeurs, de assistent instructeur en de monitors

Duikschoolleden worden door de secretaris op de hoogte gesteld van leden die geen verklaring van medische geschiktheid hebben kunnen voorleggen.

Sporttechnische kwalificaties

De duikschoolleider en de assistent van de duikschool.

De informatie uit de duikbrevetten wordt overgenomen in een databank op een afgesloten pagina van de website enkel beschikbaar voor de duikschoolleden.

 

5.2          Volgende gegevens worden overgedragen buiten de duikclub:

Welke gegevens?

Wie verwerkt deze?

Op welke manier?

Identificatiegegevens + persoonlijke kenmerken + medische geschiktheid

Verzekering ARENA

Worden bij verzoek van ARENA overgedragen via NELOS. NELOS verzorgt de communicatie tussen [Naam Duikclub] en de verzekeringsmaatschappij.

 

5.3          Volgende gegevens worden door ORKA Lokeren gezamenlijk met Nelos verwerkt:

Welke gegevens?

Wie verwerkt deze?

Op welke manier?

Identificatiegegevens + persoonlijke kenmerken + medisch geschiktheid

NELOS

De informatie ingevuld door het lid op het inschrijvingsformulier wordt opgenomen in een NELOS-databank via een afgesloten pagina van de  NELOS ledenadministratie-website, enkel beschikbaar voor de secretaris van de duikclub.

De verdere verwerking bij NELOS gebeurt door de NELOS-administratie.

De NELOS-administratie gebruikt deze gegevens ook voor het indienen bij de overheid (Sport Vlaanderen) van de jaarlijkse ledenlijst.

Van personen in opleiding kunnen de daarvoor nodige gegevens opgenomen worden in een databank van een online-opleidingssysteem waar ze kunnen geconsulteerd worden door de deelnemers aan dat opleidingssysteem, in zover dat nodig is.

Sporttechnische kwalificaties

NELOS

Deze kwalificaties worden door NELOS ingebracht in de bovengenoemde database en zijn gedeeltelijk ter consultatie via de voornoemde afgesloten pagina.

Identificatiegegevens + persoonlijke kenmerken van de instructeurs en assistent-instructeurs

NELOS

Op dezelfde wijze als hierboven. Daarnaast kunnen gegevens van de daarvoor instemmende instructeurs opgenomen worden in de databank van een online-opleidingssysteem, waar sommige gegevens van deze instructeurs, in zover dat nodig is voor de werking ervan, kunnen geconsulteerd worden door de deelnemers aan dat opleidingssysteem.

 

Opgenomen gegevens in de NELOS-databank:

 • Naam, voornaam, geslacht, geboortedatum, nationaliteit, rijksregisternummer
 • Woonplaats: straat en nummer, postnummer, gemeente, land
 • E-mail, GSM, telefoon, fax
 • Lidnr (NELOS-ID), BEFOSnr, VOTAS-ID[2]
 • Bankrekening
 • NELOS-sporttechnische kwalificaties
 • Relevante niet-NELOS sporttechnische kwalificaties
 • Registratie van verklaringen medische geschiktheid
 • Historiek inschrijvingen in NELOS-clubs
 • Functies binnen NELOS-clubs of in de NELOS-organisatie
 • Afgeleverde certificaten
 • Historiek van onkostenvergoedingen

 

6         Verstrekking aan derden

De gegevens die je aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo kunnen wij gebruik maken van een derde partij (verwerker) voor:

 • het verzorgen van de internet omgeving (webhosting);
 • het verzorgen van IT-infrastructuur (o.a. IT netwerk, …);
 • het verzorgen (en verspreiden) van nieuwsbrieven en uitnodigingen.
 • Gepersonaliseerd clubmateriaal (jassen, etc.)
 • Organisatie van clubreizen
 • Voorzien van catering op clubactiviteiten
 • Cluboverschrijdende activiteiten (verbroederingsduik, regionale activiteiten (-vossen), …)
 • Fondsenwerving (sponsors, subsidies)

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan verwerkers (andere partijen) dan degenen waarmee we een verwerkersovereenkomst hebben afgesloten.

Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van je persoonsgegevens te waarborgen.

Verder zullen wij de verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven tenzij dit wettelijk verplicht en/of toegestaan is, zoals bv. in het kader van een politioneel of gerechtelijk onderzoek.

Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien je ons hier toestemming voor geeft. Deze toestemming kan ten allen tijde ingetrokken worden, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking voor de intrekking daarvan.

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen die gevestigd zijn buiten de EU.

 

7         Minderjarigen

Wij verwerken alleen persoonsgegevens van personen jonger dan 18  jaar indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder of wettelijke vertegenwoordiger.

 

8         Bewaartermijn

ORKA Lokeren bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

ORKA LOkeren verbindt zich ertoe :

 • de gegevens verwerkt op grond van toestemming niet langer bij te houden dan 10 jaar na einde lidmaatschap, uitgezonderd eerdere wijzigingen in de verstrekte toestemming;
 • de gegevens verwerkt op grond van de uitvoering van een overeenkomst niet langer bij te houden dan 10 jaar na einde lidmaatschap, uitgezonderd in het geval waar bij het verlopen van deze termijn, een verderlopende verbintenis wordt uitgevoerd die uit deze overeenkomst is voortgevloeid, of wanneer de inhoud van de overeenkomst anders voorziet;
 • de gegevens die worden bewaard op basis van een wettelijke verplichting, te zullen bewaren gedurende de termijn zoals door de wet bepaald;
 • De gegevens verwerkt op grond van de vitale belangen van de belanghebbende, niet langer bij te houden dan tot op het ogenblik waarop het beschermde belang de verdere bewaring niet langer vereist;
 • Ongeacht bovenstaande, zullen gegevens die het voorwerp uitmaken van een lopende gerechtelijke of andere procedure, in elk geval bewaard blijven voor zolang als dergelijke procedure dit vereist en dit tot op het ogenblik van uitputting van elk mogelijk rechtsmiddel of tot wanneer enige beslissing onherroepelijk is geworden.

 

9         Beveiliging van de gegevens

Volgende passende technische en organisatorische maatregelen zijn genomen om persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking:

 • Organisatorische maatregelen:
 • Onze verwerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens;
 • Toegangsbeperking: de toegang tot je gegevens, wordt beperkt tot de personen opgesomd zoals opgesomd in deze verklaring
 • Geheimhoudingsverplichting: alle personen die namens ORKA Lokeren van je gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan;
 • Anonimiteitsprincipe: bij het verzenden van e-mails en communicatie, hanteren we een anonomiteitsprincipe, waarbij de bestemmelingenlijst niet zichtbaar zijn voor de overige ontvangers;
 • Digitalisering: gegevens worden voor zoveel als mogelijk op beveiligde digitale wijze verwerkt, om waar mogelijk te vermijden dat gegevens via digitale, papieren of andere weg op een verkeerde plek terechtkomen of door derden raadpleegbaar zijn;
 • Technische maatregelen:
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen.

 

10        Gegevenslekken

Desondanks de voorziene maatregelen voor beveiliging van gegevens, kan het toch gebeuren dat er een inbreuk is met betrekking tot je persoonsgegevens. Met inbreuk wordt bedoeld dat je persoonsgegevens gelekt zijn naar derden toe terwijl het zeker niet de bedoeling was.

Mocht blijken dat deze inbreuk een hoog risico inhoudt voor je rechten, zullen wij je onmiddellijk op de hoogte brengen. Daarbij informeren wij je over

 • de aard van de inbreuk,
 • de contactpersoon voor verdere informatie,
 • de waarschijnlijke gevolgen van de inbreuk en de genomen maatregelen om de inbreuk aan te pakken en de gevolgen waar mogelijk te beperken.

 

11     Je rechten omtrent je gegevens

Je hebt recht op inzage, kopie, aanpassing/verbetering of het wissen van de persoonsgegevens die wij ontvangen hebben.  Via het hoger vermeld adres kun je ons hiervoor contacteren waarbij je duidelijk omschrijft over welke persoonsgegevens het gaat en welk recht je precies wilt uitoefenen.

Tevens kunt je bezwaar indienen tegen de verwerking van je persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers.

Ook heb je het recht om de verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan jezelf of in jouw opdracht direct aan een andere partij.

Wij kunnen je vragen om je te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken dit om te vermijden dat iemand anders je rechten uitoefent.

Aansprakelijkheid

ORKA Lokeren verzekert niet dat de informatie die op deze website staat ten allen tijde accuraat of betrouwbaar is. De gebruiker van deze website bevestigt hierbij dat het gebruik van informatie teruggevonden op deze website ten allen tijde op eigen risico gebeurt. ORKA Lokeren behoudt zich het recht voor om, naar eigen discretie en zonder verplichting, fouten of onvolledigheden te corrigeren in eender welk deel van de website. Deze website, verzorgt door ORKA, wordt geleverd "zoals hij is", zonder garanties, expliciet of impliciet, en zonder de bewering dat alle gegevens terug te vinden op deze site geschikt zijn voor eerder welk doel, in het bijzonder het "duiken". In geen enkel geval zal ORKA Lokeren aansprakelijk gesteld kunnen worden voor enig ongeval, direct of indirect, voortvloeiend uit het gebruik van de informatie die ter beschikking wordt gesteld op deze site.

Aanpassingen

Alle informatie op deze website kan zonder waarschuwing aangepast worden. De gegeven informatie is op geen enkele manier wettelijk bindend. Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze site. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

 

12     Klachten

Mocht je een klacht hebben over de verwerking van je persoonsgegevens dan vragen wij je hierover direct contact met ons op te nemen.

Je hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij:

Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA):
Drukpersstraat 35
1000 Brussel
https:// www.gegevensbeschermingsautoriteit.be

 

13     Wijziging privacyverklaring

ORKA Lokeren kan de privacyverklaring steeds wijzigen, bijvoorbeeld naar aanleiding van wijzigingen in de privacywetgeving. De laatste versie is steeds beschikbaar op de website van ORKA Lokeren. De laatste wijziging gebeurde op 28/01/2019.

Dit document is opgesteld op basis van een template ter beschikking gesteld van dynamoproject.be

 

 


[1] AVG: Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR: General Data Protection Regulation)

[2] ID van persoon in de VOTAS-databank van Sport Vlaanderen / Vlaamse Trainersschool (VTS)

 

 
© Orka-lokeren.be ~ Contacteer ons