Informatie › INFO: API (Aanspreek Punt Integriteit)

INFO: API (Aanspreek Punt Integriteit)

Wat is een API?

Api = Aanspreek Punt Integriteit.

Zijn peronen binnen Orka-Lokeren die je kan contacteren/aanspreken als er sprake is van Integriteitsschending. Dit wil zeggen elke vorm van lichamelijke, seksuele, morele of psychisch gedrag waarvan jij vindt dat het over jouw grens gaat of van iemand anders. 

 

Wie kan API contacteren?

Iedereen binnen Orka-Lokeren dit wil zeggen: ouders, trainers, begleiders, leden. Van zodra je een vermoeden hebt of een slecht gevoel kan je contact opnemen, je hoeft zelf geen slachtoffer of getuigen te zijn.

 

Wat doet API?

Hij gaat aan de slag met wat je vertelt, elke melding wordt serieus genomen.

  • Eerste contact: De API luistert naar jouw verhaal en probeert de situatie in te schatten.
  • Coördinatie + doorverwijzen: De API samen met de melder bespreken en bekijken hoe de situatie aan te pakken met eventuele doorverwijzing naar een andere organisatie. De API probeert de situatie beter te begrijpen en spreekt evetueel andere betrokkenen of instanties aan. Dit gebeurt ten alle tijden in overleg met melder.
  • Opvolging: Samen met de melder volgt de API de situatie op tot deze is afgehandeld is. Samen bekijken ze hoe de nazorg aangepakt kan worden.

 

Wat doet API niet?

  • Hulpverlening: API is geen hulpverlener waarbij hij geen persoonlijk begeledingstraject zal opstarten. Wel zal hij elke melding zo goed mogelijk opvolgen en indien nodig doorverwijzen naar een hulpverlener.
  • Onderzoeken: Door te praten met de betrokkenen probeert de API een zo goed mogelijk beeld te krijgen van de situatie. Op basis hiervan zal de API een geschikte opvolging voorzien. De API zal nooit op onderzoek gaan naar de schuldige of de reden waarom.
  • Publieke bekendmaking: API heeft geen beroepsgeheim, maar zal een melding nooit doorvertellen aan personen die niet kunnen helpen bij de opvolging.

 

Hoe gaat API te werk?

API gaat ten alle tijden discreet te werk, maar heeft geen beroepsgeheim. Indien de melding volgens de API bedreigend is, zal deze de politie of andere instanties contacteren. Dit ten alle tijden in overleg met de melder. De focus van de API ligt op het goed voelen van de betrokken partijen en op een goede werking van Orka-Lokeren. 

 

Wie is API bij duikclub Orka-Lokeren?

         Michaël Van Bever                               Yentl Van Hoecke                                 Patrick Verbraeken

                                                                                            

 
© Orka-lokeren.be ~ Contacteer ons